Personalporträtt för Söderenergi

Kostnadseffektiva personalporträtt på plats

Jag är mycket glad över förmånen att få fotografera detta härliga gäng med fler ur Söderenergis ledningsgrupper. Inte mindre än 17 personer porträtterades emot vit bakgrund, de hade samtidigt konferens i rummet intill vilket ju är ett bra tillfälle då många är samlade. Jag kan alltid erbjuda personalporträtt frilagda emot vit bakgrund på plats där det passar kundens verksamhet. Oavsett om det är ett hörn i en verkstad eller ett möblerat rum i ett slott, det blir väldigt kostnadseffektivt ställt emot att er personal ska komma till mig.

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen, dygnet runt och året runt. I kraftvärmeverket producerar vi även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. Den säljs direkt till den nordiska elbörsen. På ett år omvandlar vi 1 miljon ton avfall till energi. Hälften kommer via fartyg till vår hamn i Södertälje. Produktionen sker i tre huvudanläggningar; Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk och Fittjaverket.

Söderenergi – tillsammans för en hållbar uppvärmning (soderenergi.se)