Framåtblickande porträtt

Denna lilla arkipelag med ett tjugotal bergiga öar, i kommunens sydligaste del, är ett marint naturreservat. I södra änden av ön Fifång finns en skyddad hamn med bryggor som förvaltas av Södertälje båtsällskap. Dit kan du ta dig med egen båt.

Fifång naturreservat – Södertälje kommun (sodertalje.se)