Kemi på Söderenergi

Några porträtt vid foten av Igelstaverkets gigantiska system för avgasrening.